نرم افزار مدیریت کتابخانه و کتابداری یاقوت

مزایای  رده بندی در یک کتابخانه استاندارد

مطالب این بخش صرفا جهت راهنمایی علاقه مندان به علم کتابداری و افرادی که مایلند یک کتابخانه سازگار با اصول کتابداری ایجاد کنند و خود هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارند تهیه شده است.

در سوپرمارکت ها یا فروشگاه ها نوعی نظام رده بندی وجود دارد که همه کالاهای مشابه و مرتبط را در کنار هم در قفسه ها مرتب میکند.طوری که مشتریان به راحتی میتوانند آنچه را که میخواهند پیدا کنند. در یک کتابخانه این هدف اهمیت بیشتری نیز دارد . قبل از همه نظام رده بندی به این دلیل مهم است که شماره رده بندی را با شماره نویسنده تلفیق کرده و نشانه واحدی ایجاد میکند که محل قرار گرفتن منابع در قفسه ها را نشان می دهد . این شماره کار کاربران کتابخانه را برای یافتن منابع در قفسه ها راحت تر میکند . به علاوه این نظام طوری طراحی شده است که برای جستجو راحت تر منابعی با موضوعات مشابه در قفسه ها در کنار هم قرار می گیرند . به علاوه با یک برچسب نمادین واحدی که بر روی جلد کتاب چسبانده می شود ، کارمندان کتابخانه میتواند منابع را پس از هر استفاده در مکان مناسب خود در قفسه ها قرار دهند .

 

نظام های رده بندی مختلفی برای کتابخانه ها طراحی شده است ، اما فقط دو نظام در سطح جهانی مقبولیت عام یافته است : "نظام ردهبندی دهدهی دیویی: و "نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا" . هر کتابخانه می بایست منحصرا از یک نظام رده بندی استفاده نماید

 

نرم افزار کتابخانه یاقوت محدودیتی برای استفاده از این نظام های رده بندی برای کاربران ایجاد نمیکند و به عنوان مثال می توان برای یک کتابخانه کوچک یک دبیرستان از همان سیستم رده بندی که از قبل برای شماره گذاری کتابها به کار گرفته شده استفاده نمود و نرم افزار می تواند به راحتی با تمام روش هایی که از سوی افراد ناوارد برای شماره گذاری کتابها استفاده شده سازگار شود. اما طبیعتا استفاده از یک نظام رده بندی استاندارد برای شماره گذاری و چیدن کتب در قفسه های کتابخانه بازده آن را افزایش خواهد داد.